Nieuws

Oud voorzitter Joop Dragstra onlangs overleden

Oud-voorzitter Joop Dragstra onlangs overleden.

Kort nadat hij met ernstige gezondheidsproblemen in het VU medisch centrum was opgenomen is op 17 juli onze oud-voorzitter Joop Dragstra overleden.

Joop begon in seizoen 1995/96 in de door Jaap Kruijver gestarte zogenaamde recreantengroep en werd, evenals de meeste andere deelnemers van die groep, als bondslid aangemeld per 1 september 1996. Dit was kort nadat op 7 juni 1996 in een extra ledenvergadering was besloten, ondanks problemen met in- en externe competitie, geen toenadering te zoeken tot ZSC-Saende. In september 1998 verklaarde hij zich bereid om zitting te nemen in het bestuur, mogelijk dat hij na een inwerkperiode het extern wedstrijdleiderschap zou kunnen gaan doen. Dat liep anders, een jaar later volgde zijn benoeming tot voorzitter.

In Haver van december 1999 schreef hij in het voorwoord “Even voorstellen”:

“Wie is Joop Dragstra?
Ik ben op 20 februari 1936 geboren in Enschede. Mijn ouders waren ‘geëmigreerde’ Friezen. Mijn werk bij het onderwijs heeft mij en mijn gezin via verschillende plaatsen in ons land naar de Zaanstreek gevoerd. Daar wonen we inmiddels ruim 27 jaar. Schaken doe ik vanaf mijn 16e jaar. Vanaf 1953 ben ik lid geweest van een schaakclub, niet alleen als schaker, maar ook als secretaris en wedstrijdleider. In 1986, na 12 jaar lidmaatschaap bij ZSC/Saende, heb ik een poosje een punt achter het clubschaken gezet. In de winter van 1995 werd er door een drietal leden van HWP bij mij op aangedrongen als recreant te komen schaken. Ik ben gezwicht. Zo heb ik – onder het motto ‘ik zet weer dus ik besta nog’ – op 16 februari 1996 mijn eerste partij bij HWP tegen de mij toen geheel onbekende Hans van Heems gespeeld. In 1998 heb ik een ‘kijk-functie’ in het bestuur aanvaard en in 1999 heb ik mij beschikbaar gesteld als voorzitter, om het 60-jarige HWP in samenwerking met de andere bestuursleden in de race te houden.”.

In september 2005 gaf Joop de voorzittershamer door aan André Meester. Hij bleef nog wel deel uitmaken van het bestuur, tot hij in 2020,  na al een poos niet meer actief aan het clubleven te hebben deelgenomen, besloot zijn lidmaatschap te beëindigen.

Joop is 86 jaar geworden.

(Geschreven door Jan Rot)