Nieuws

Onze secretaris en trouwste lid Jan Rot is overleden

Beste lezer,

Helaas moet ik - na het sombere bericht dat Chris de Saegher op 14 februari over zijn terguglopende gezondheid op de website plaatste - nu berichten dat Jan op vrijdag, 16 februari op 85 jarige leeftijd is overleden. Daarvan was hij 71 jaar lid van Het Witte Paard Zaandijk!
Jan wás dan ook in zekere zin “Het Witte Paard”. Als bestuurder heeft hij vele, vele jaren het wel en wee van de club helpen dragen. Secretaris, penningmeester, wedstrijdleider extern en intern, teambegeleider, altijd was hij bereid om te doen wat nodig was. Dat gold trouwens ook voor de NHSB, waar hij ook vele jaren penningmeester van was. Maar er is veel meer: ik denk aan zijn bijdrage aan de productie van ons clublad "Haver", waar hij altijd de copy van verzorgde, aan zijn archivaris-functie, die hij op zich nam. Hij schreef dan ook vaak artikelen over de geschiedenis van de club. En ik vergeet absoluut nog wel het een en ander. Het is gewoon teveel om hier op te noemen!

Ik heb ca. 22 jaar met hem mogen samenwerken, hij als secretaris, ik als voorzitter en heb steeds weer ervaren hoe hij op een eenvoudige, trouwe en betrouwbare manier liet zien hoe onmisbaar een goede secretaris is voor reilen en zeilen van de club. Ik wil ook de enorme discipline en dienstbaarheid niet onbenoemd laten. En misschien wel bovenals de bescheiden en vriendelijke manier waarop dit werk gebeurde. Jan was een man van de achtergrond.

Dat we hem zullen missen is evident. Ook tijdens zijn ruim 3 jarige ziekbed bleef hij betrokken bij het bestuurlijke deel van de club, schaken is hij nauwelijks nog aan toegekomen (eerst was er corona, later begon de energie te ontbreken). Het verlangen om te spelen is tot het einde gebleven: hij was naast alle bovenstaande vooral een schaker in hart en nieren. Wat me altijd heeft geboeid in zijn spel was, dat hij als secretaris zo gereguleerd was, maar in het spel enorm creatief. De opening behandelde hij geheel in zijn eigen stijl waarbij weinig vaste varianten op het bord verschenen.

Heel wat keren reden we samen naar TATA en ik herinner me dat hij - toen allerlei zaken rondom de organisatie veranderden - eens opmerkte “Is die verandering nou echt nodig?” Nee, hij was niet van verandering … De fusie met ZSC Saende, waarin de club in ongeveer dezelfde periode als zijn ziekte over is gaan denken en praten, had dan ook zijn hart niet. Maar wel zijn instemming, omdat hij begreep dat het een onvermijdelijke ontwikkeling was. Maar trouw als hij ook was, wist hij zich te voegen in veranderingen die hem overkwamen. Dat gold ook voor de ziekte die hem in 2020 overviel en die hem eigenlijk stap voor stap gesloopt heeft …

Chris heeft Jan nog onlangs telefonisch gesproken en in dat gesprek bleek al dat het verder bergafwaarts ging en dat het er niet goed uitzag. Dat proces is uiteindelijk erg snel gegaan en nu is hij er dus niet meer …

We verliezen in Jan een vriend, een bijzonder mooi mens en zullen hem missen. Onze gedachten gaan uit naar zijn echtgenote en kinderen en verdere naasten. We wensen hen alle sterkte bij het verwerken van dit verlies.

André Meester
Voorzitter